Aktualności

W związku z realizacją rekomendacji Wojewody Mazowieckiego przekazuję ulotkę informacyjną dotyczącą zagrożenia wystąpienia wścieklizny. Ulotka została przygotowana w języku polskim i przetłumaczona na język ukraiński.

- Ulotka w języku polskim

- Ulotka w języku ukraińskim (інформаційний листок укр)

 

- Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Wyszkowie dotyczący drugiego ogniska afrykańskiego pomoru świń (ASF) u dzików z terenu powiatu wyszkowskiego (27.04.2022)

     W związku z konfliktem militarnym na terytorium Ukrainy, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wyszkowie przekazuje do stosowania w załączeniu opracowaną w Głównym Inspektoracie Weterynarii tymczasową procedurę w sprawie postępowania ze zwierzętami towarzyszącymi podróżnym, wjeżdżającym na terytorium UE z Ukrainy przez polską granicę zewnętrzną wraz z załącznikami.

W celu pozyskania informacji w ww. sprawie proszę kontaktować się z Powiatowym Inspektoratem Weterynarii w Wyszkowie ul. Serocka 7, 07-200 Wyszków tel.: 29 742 54 46.

W celu wykonania: szczepień zwierząt przeciwko wściekliźnie, chipowania oraz uzyskania zaświadczeń na terenie powiatu wyszkowskiego należy zgłosić się do podanego poniżej zakładu leczniczego:

Przychodnia Weterynaryjna Iwona Mikulska-Reichelt

ul. Pułtuska 50

07-200 Wyszków

Tel. 604132864

 

 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wyszkowie informuje, że na terenie województwa mazowieckiego w dniach od 1 do 13 kwietnia 2022r. zostanie przeprowadzona akcja szczepienia doustnego lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

- Komunikat Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii

- Ulotka informacyjna

Informacja o naborze uzupełniającym 11.03.2022r.pdf

Załącznik nr 1 do informacji z 11 marca 2022r..docx

Tymczasowa procedura przemieszczania zwierząt towarzyszących z terytorium Ukrainy na teren Polski przez osoby nie posiadające kompletu dokumentów weterynaryjnych dla psów, kotów i fretek ...

- Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Wyszkowie dotyczący ognisk afrykańskiego pomoru świń (ASF) u dzików z terenu powiatu wyszkowskiego (25.01.2022)

Postępowanie w przypadku, gdy zdrowe zwierzę gospodarskie ulegnie urazowi, który uniemożliwia mu naturalne poruszanie się i tym samym transport do rzeźni:
- ulotka informacyjna dla rolników (która została zaktualizowana w grudniu 2019 r.) zawierająca m.in. link do strony Głównego Inspektoratu Weterynarii z aktualnym wykazem rzeźni działających na terenie Polski spełniających wymogi dotyczące przyjmowania zwierząt poddanych ubojowi z konieczności poza rzeźnią,
- wzór oświadczenia przedsiębiorcy sektora spożywczego, który utrzymywał zwierzę poddane ubojowi z konieczności poza rzeźnią,
- wzór świadectwa zdrowia zwierząt w przypadku uboju z konieczności poza rzeźnią zawartego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2020/2235.

Wykaz rzeźni przyjmujących zwierzęta po uboju z konieczności poza rzeźnią (w gospodarstwie) -link do rejestru:
https://zywnosc.wetgiw.gov.pl/spi/rzeznie/index.php?lng=0&kodwoj=14&kodpow=&szukanyWni=&szukanaNazwa

Podkategorie