Aktualności

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wyszkowie informuje o nakazach i zakazach wynikających z Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 sierpnia 2021 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (Dz. U. z 202 Ir. poz. 1485).

- Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Wyszkowie ASF - świnie (PDF 250 kb)

- Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Wyszkowie ASF - dziki (PDF 103 kb)

Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi:

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/wnioski-o-pomoc-na-refundacje-wydatkow-na-bioasekuracje—ogloszenie-ministra-rolnictwa-i-rozwoju-wsi

Ogólny schemat kontroli urzędowych PIW Wyszków (.pdf) 98kb

W związku ze wzrastającą liczbą przypadków telazjozy u żubrów,  Z-ca Mazowieckiego Lekarza Weterynarii kieruje do lekarzy weterynarii wolnej praktyki prośbę, aby podczas praktyki lekarsko-weterynaryjnej zwracali szczególną uwagę na objawy mogące nasuwać podejrzenie telazjozy u bydła.

Pismo Z-cy Mazowieckiego Lekarza Weterynarii Anny Duras (.pdf) 200kb

W załączeniu Zarządzenie Nr 3 Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z dnia 11 stycznia 2021 r., w sprawie harmonogramu egzaminów ze znajomości zagadnień dotyczących wytwarzania pasz leczniczych z produktu pośredniego.

Zarządzenie Nr 3/2021 (.pdf) 40KB

Zgodnie z zarządzeniami Prezesa ARiMR nr 5/2020 z dnia 22.01.2020r. oraz nr 75/2020 z dnia 10.06.2020r., od 01.01.2021r. obowiązują jednopodpisowe formularze dotyczące identyfikacji i rejestracji zwierząt.
Dotychczasowe wzory formularzy dwupodpisowych (jeden dokument podpisywany przez nabywającego oraz zbywającego zwierzęta) mają zastosowanie na dotychczasowych zasadach do wyczerpania stanów magazynowych, ale nie później niż do 31 grudnia 2020r. Po tym dniu mogą być wykorzystane wyłącznie jako druki jednopodpisowe (dokument podpisuje wyłącznie zbywający lub nabywający zwierzęta).
 

Podkategorie