Aktualności

Mazowiecki Wojewódzki Lekarz Weterynarii prowadzi kampanię informacyjną „Zaszczep pupila, to tylko chwila” promującą obowiązkowe szczepienia psów przeciwko wściekliźnie na terenie województwa mazowieckiego.

Plakat - zaszczep pupila, to tylko chwila

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wyszkowie informuję o planowanym naborze lekarzy weterynarii niebędących jak i będących pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej i osób posiadających kwalifikacje do czynności pomocniczych, do wykonywania czynności określonych w art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz.U. t.j z 2018r. poz. 1557 z późn. zm.) na terenie powiatu wyszkowskiego w 2021 r. W związku z powyższym zwracam się z prośbą o zgłaszanie wstępnej gotowości do podjęcia współpracy.

Informacja PLW w Wyszkowie o planowanym naborze 2021.pdf

Instrukcja GLW nr GIWpr.0200.1.22.2020 z dnia 5 listopada 2020 r.pdf

oświadczenie zleceniobiorcy 2021.doc

oświadczenie - koszty używania samochodu.doc

Zgłoszenie wstępnej gotowości 2021.docx

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udostępniła Portal IRZplus. Przeznaczony jest dla posiadaczy zwierząt gospodarskich oznakowanych z gatunku bydło, owce, kozy oraz świnie w celu nowoczesnego, szybkiego i wygodnego dokonywania zgłoszeń przez internet.

Portal IRZplus umożliwia złożenie wymaganych dokumentów zgłoszeń zwierzęcych, przegląd zapisanych danych w systemie ARiMR oraz możliwość kontroli przez posiadacza zwierząt stanu faktycznego jego siedziby stada.

Portal IRZplus jest dostępny pod adresem:

https://irz.arimr.gov.pl

Za pomocą Portalu IRZplus można złożyć następujące dokumenty zgłoszeń i wniosków:

• zgłoszenie bydła do rejestru,
• zgłoszenie owiec albo kóz do rejestru,
• zgłoszenie oznakowania świń urodzonych, przywozu świń,
• zgłoszenie przemieszczenia bydła, owiec albo kóz,
• zgłoszenie zmiany stanu stada świń,
• zgłoszenie padnięcia zabicia uboju w gospodarstwie bydła, owiec albo kóz,
• zgłoszenie uboju bydła w rzeźni,
• zgłoszenie uboju w rzeźni owiec albo kóz,
• zgłoszenie uboju świń w rzeźni,
• zgłoszenie unieszkodliwienia zwłok bydła, owiec albo kóz,
• zgłoszenie unieszkodliwienia zwłok świń.
• wniosek o przydzielenie puli numerów kolczyków dla bydła,
• wniosek o przydzielenie puli numerów kolczyków dla owiec albo kóz,
• wniosek o wydanie duplikatu paszportu dla bydła,
• wniosek o przydzielenie puli numerów duplikatów kolczyków dla bydła owiec albo kóz,
• zgłoszenie przemieszczenia bydła, owiec albo kóz poprzez targ lub wystawę, pokaz lub konkurs zwierząt,
• zgłoszenie przemieszczenia bydła, owiec albo kóz poprzez targ lub wystawę, pokaz lub konkurs zwierząt (administratora),
• zgłoszenie uboju bydła w rzeźni wwiezionego do Polski bezpośrednio do rzeźni w celu uboju,
• zgłoszenie uboju świń w rzeźni wwiezionych do Polski bezpośrednio do rzeźni w celu uboju,
• zgłoszenie uboju owiec albo kóz w rzeźni wwiezionych do Polski bezpośrednio do rzeźni w celu uboju,
• spis stanu stada świń,
• Raport kontrolny zbioru danych - możliwość importu zgłoszeń z pliku XML, funkcja dedykowana podmiotom składającym masowe zgłoszenia (ubój w rzeźni, unieszkodliwienie zwłok, przemieszczenia).

Więcej informacji uzyskasz:
- na stronie internetowej ARiMR: www.arimr.gov.pl zakładka IRZ

- w oddziałach regionalnych i biurach powaitowych ARiMR

- pod bezpłatnym numerem infolinii: 800-38-00-84

- wysyłając wiadomość: na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zarządzenie Nr 2 Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z dnia 3 stycznia 2020 r., w sprawie harmonogramu egzaminów ze znajomości zagadnień dotyczących wytwarzania pasz leczniczych z produktu pośredniego,

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wyszkowie informuję o planowanym naborze lekarzy weterynarii niebędących jak i będących pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej i osób posiadających kwalifikacje do czynności pomocniczych, do wykonywania czynności określonych w art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz.U. t.j z 2018r. poz. 1557) na terenie powiatu wyszkowskiego w 2020 r. W związku z powyższym zwracam się z prośbą o zgłaszanie wstępnej gotowości do podjęcia współpracy.

Informacja PLW w Wyszkowie o planowanym naborze 2020.pdf

oświadczenie zleceniobiorcy 2020.doc

Zgłoszenie wstępnej gotowości 2020.docx

Zmiana ważności zezwolenia na przemieszczenie świń z obszaru objętego ograniczeniami (strefa czerwona) wprowadzone zmianą decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2019/609 z dnia 11 kwietnia 2019 r. zmieniająca decyzję wykonawczą 2014/709/UE w odniesieniu do stosowania badania w kierunku identyfikacji patogenów wywołujących afrykański pomór świń, wysyłania świń przez obszary wymienione w załączniku oraz stosowania przedmiotowej decyzji.

Zezwolenie od dnia 12 kwietnia 2019r. jest ważne 7 dni od dnia pobrania krwi do dnia przemieszczenia.

- Pismo Głównego Lekarza Weterynarii

- DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2019/609

Pamiętaj, że kupując polskie produkty, masz wpływ na wzrost sprzedaży krajowych produktów i zachęcasz producentów do umieszczania na artykułach żywnościowych znaku Produkt Polski.

O tym i innych systemach znakowania żywności, o produktach ekologicznych, tradycyjnych i regionalnych, dowiesz się z ulotki informacyjnej, którą zamieszczamy poniżej.

Ulotka_znakowanie.pdf

Z dniem 1 stycznia 2019 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie księgi rejestracji bydła, świń, owiec lub kóz (Dz.U. z 2018 r. poz. 2505).

Link do rozporządzenia ..::Kliknij TUTAJ::..

Rozporządzenie określa:

  • sposób prowadzenia księgi rejestracji bydła, świń, owiec lub kóz;
  • wzór księgi rejestracji bydła, świń, owiec i kóz prowadzonej w formie papierowej;
  • zakres danych umieszczanych w księdze rejestracji świń.

Księga rejestracji jest prowadzona przez posiadacza zwierzęcia odrębnie dla każdego stada i poszczególnych gatunków zwierząt w formie książkowej lub elektronicznej.

Zgodnie z rozporządzeniem, jeżeli posiadacz zwierzęcia uzyskał dostęp do Portalu IRZplus i dokonuje za jego pośrednictwem zgłoszeń zdarzeń wynikających z przepisów ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt jest zwolniony z prowadzenia księgi rejestracji. W takim przypadku uważa się, że księga rejestracji prowadzona jest w formie elektronicznej.

Posiadacz zwierzęcia prowadzący księgę rejestracji bydła, świń, owiec lub kóz w formie papierowej, jest obowiązany przechowywać księgę rejestracji przez okres 3 lat od dnia uzyskania dostępu do Portalu IRZplus i rozpoczęcia dokonywania wyłącznie za jego pośrednictwem zgłoszeń zdarzeń.

Podkategorie