Aktualności

W związku z publikacją rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2023/594 z dnia 16 marca 2023 r. ustanawiającego środki szczególne w zakresie zwalczania chorób w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń oraz uchylającego rozporządzenie wykonawcze (UE) 2021/605 i zmian w obowiązujących dotychczas przepisach prawnych.
 
 

- Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Wyszkowie dotyczący dziesiątego ogniska afrykańskiego pomoru świń (ASF) u dzików z terenu powiatu wyszkowskiego w 2023 r. (04.04.2023)

- Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Wyszkowie dotyczący dziewiątego ogniska afrykańskiego pomoru świń (ASF) u dzików z terenu powiatu wyszkowskiego w 2023 r. (30.03.2023)

Materiały:

Nowa ustawa IRZ – obowiązki właścicieli i posiadaczy koniowatych.pdf   0,49MB

- Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Wyszkowie dotyczący siódmego i ósmego ogniska afrykańskiego pomoru świń (ASF) u dzików z terenu powiatu wyszkowskiego w 2023 r. (20.03.2023)

- Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Wyszkowie dotyczący szóstego ogniska afrykańskiego pomoru świń (ASF) u dzików z terenu powiatu wyszkowskiego w 2023 r. (06.03.2023)

- Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Wyszkowie dotyczący piątego ogniska afrykańskiego pomoru świń (ASF) u dzików z terenu powiatu wyszkowskiego w 2023 r. (27.02.2023)

- Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Wyszkowie dotyczący czwartego ogniska afrykańskiego pomoru świń (ASF) u dzików z terenu powiatu wyszkowskiego w 2023 r. (20.02.2023)

Podkategorie