Aktualności

Informacja Głównego Lekarza Weterynarii w związku z niepokojącymi informacjami dotyczącymi nielegalnego zakopywania przez hodowców padłej trzody chlewnej.

Pobierz dokument

plakat informacyjny Informacje dotyczące zasad przemieszczania w celach niehandlowych zwierząt towarzyszących "tutaj"

Z dniem 1 czerwca 2016r. weszło w życie nowe rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie szczególnych warunków uznania działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej (Dz.U. poz. 451). Zaktualizowana wersja wytycznych dotyczących prowadzenia produkcji i sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej, poniżej do pobrania.

Gorączka Q- epidemiologia, patogeneza oraz diagnostyka laboratoryjna. Wskazówki dla lekarzy weterynarii i hodowców:

Wytyczne dla hodowców i lekarzy weterynarii

W załączeniu Zarządzenie Nr 1 Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z dnia 4 stycznia 2016r. w sprawie harmonogramu egzaminów ze znajomości zagadnień dotyczących wytwarzania pasz leczniczych z produktu pośredniego.

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wyszkowie zawiadamia się zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2013r.  poz. 267 z późn. zm.), że zostało wszczęte postępowanie administracyjne  w sprawie wyznaczenia lekarzy weterynarii, techników weterynarii oraz osób posiadających odpowiednie kwalifikacje do wykonywania ustawowych zadań Inspekcji Weterynaryjnej w zakresie określonym w art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. 2010r. Nr 112, poz. 744 z późn. zm.).
Osoby zainteresowane podjęciem wykonywania tych czynności winny złożyć stosowne podanie do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Wyszkowie
w terminie do 28 listopada 2015r.

Podkategorie