Aktualności

Zgodnie z art. 85aa. rozdział 10a ustawy z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. 2014, poz. 1539 ze zm.) kto wbrew wydanym w celu zwalczania choroby zakaźnej zwierząt lub zapobiegania takiej chorobie nakazom, zakazom lub ograniczeniom, o których mowa w:

Mazowiecki Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, iż w dniu 20 grudnia 2016 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej pod poz. 2091 rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków.

 

Treść dostępna pod linkiem: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2016/2091/D2016000209101.pdf

Wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii dla myśliwych dotyczące postępowania podczas polowań na ptactwo łowne.

Do pobrania w formacie PDF: Wytyczne GLW dla myśliwych - grypa H5N8

Powiatowy Lekarz Weterynarii przekazuje Pismo Głównego Lekarza Weterynarii oraz interpretację Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi wyjaśniającą obowiązki posiadaczy świń w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 23 września 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt.

Do pobrania w formacie PDF.

Pismo GLW oraz interpretacja MRiRW

Tekst ustawy dostępny pod adresem: ISAP

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wyszkowie zawiadamia, że zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016r.  poz. 23 z późn. zm.), zostało wszczęte postępowanie administracyjne  w sprawie wyznaczenia lekarzy weterynarii, techników weterynarii oraz osób posiadających odpowiednie kwalifikacje do wykonywania ustawowych zadań Inspekcji Weterynaryjnej w zakresie określonym w art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. 2016r. poz. 1077 z późn. zm.).
Osoby zainteresowane podjęciem wykonywania tych czynności winny złożyć stosowne podanie do Powiatowego Lekarza Weterynarii.   

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń  Zapoznaj się z treścią dokumentu

Informacja Głównego Lekarza Weterynarii w związku z niepokojącymi informacjami dotyczącymi nielegalnego zakopywania przez hodowców padłej trzody chlewnej.

Pobierz dokument

plakat informacyjny Informacje dotyczące zasad przemieszczania w celach niehandlowych zwierząt towarzyszących "tutaj"

Podkategorie