Aktualności

Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Wyszkowie

 

- Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Wyszkowie dotyczący ognisk afrykańskiego pomoru świń (ASF) u dzików z terenu powiatu wyszkowskiego (03.12.2021)

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wyszkowie informuje o planowanym naborze lekarzy weterynarii niebędących jak i będących pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej i osób posiadających kwalifikacje do czynności pomocniczych, do wykonywania czynności określonych w art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz.U. t.j z 2021. poz. 306) na terenie powiatu wyszkowskiego w 2022 r. W związku z powyższym zwracam się z prośbą o zgłaszanie wstępnej gotowości do podjęcia współpracy.

- Informacja PLW w Wyszkowie 08.11.2021.pdf

- Oswiadczenie_Zleceniobiorcy_Umowa_Zlecenie_2022.doc

- Oświadczenie o 3 letnim stażu.docx

- Oświadczenie o zatrudnieniu w IW.docx

- Oświadczenie o posiadanym 10 letnim doświadczeniu.docx

- Oświadczenie o braku stosunku pracy.docx

- Załącznik 1 do ogłoszenia na 2022 r..docx

- Oświadczenie o kwalifikacjach.docx

 

W związku z koniecznością intensyfikacji działań związanych z dostosowaniem do wymogów
bioasekuracji, wynikających z przepisów załącznika II rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE)
2021/605 z dnia 7 kwietnia 2021 r. ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru
świń zwany dalej RWK 2021/605,
w szczególności w zakresie posiadania ogrodzeń oraz wdrożenia planu bezpieczeństwa biologicznego, w
załączeniu ponownie przekazuję do wykorzystania służbowego i dystrybucji wśród hodowców świń
następujące dokumenty:
1. Wzór dokumentu „Plan bezpieczeństwa biologicznego dla gospodarstw utrzymujących świnie w
liczbie 300 sztuk średniorocznie, nie zatrudniających pracowników do obsługi zwierząt, i produkcji
pasz spoza gospodarstwa”.
2. Propozycję do ewentualnego wykorzystania wzoru dokumentu „Plan bezpieczeństwa biologicznego
dla gospodarstw utrzymujących świnie w liczbie powyżej 300 sztuk średniorocznie.”
3. Wytyczne dotyczące praktycznego wdrażania zasad spełniania wymagań bioasekuracji w
gospodarstwach utrzymujących świnie zgodnie z wymaganiami załącznika II RWK 2021/605 z dnia
7 kwietnia 2021. ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń.
4. Informacja dla rolników utrzymujących świnie w sprawie planu bezpieczeństwa biologicznego
Dokumenty te dostępne są również na stronie internetowej GIW pod linkiem:


https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/wdrazanie-wymagan-rwk-2021605-po-31102021 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wyszkowie informuje o nakazach i zakazach wynikających z Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 sierpnia 2021 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (Dz. U. z 202 Ir. poz. 1485).

- Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Wyszkowie ASF - świnie (PDF 250 kb)

- Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Wyszkowie ASF - dziki (PDF 103 kb)

Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi:

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/wnioski-o-pomoc-na-refundacje-wydatkow-na-bioasekuracje—ogloszenie-ministra-rolnictwa-i-rozwoju-wsi

Podkategorie