Aktualności

- Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Wyszkowie dotyczący czwartego ogniska afrykańskiego pomoru świń (ASF) u dzików z terenu powiatu wyszkowskiego (27.12.2022)

- Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Wyszkowie dotyczący trzeciego ogniska afrykańskiego pomoru świń (ASF) u dzików z terenu powiatu wyszkowskiego (17.11.2022)

Wytyczne dotyczące wdrażania systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności obejmujących dobre praktyki higieniczne i procedury oparte na zasadach HACCP, z uwzględnieniem zasady elastyczności

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wyszkowie informuje o planowanym naborze lekarzy weterynarii niebędących jak i będących pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej i osób posiadających kwalifikacje do czynności pomocniczych, do wykonywania czynności określonych w art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz.U. t.j z 2021. poz. 306) na terenie powiatu wyszkowskiego w 2023 r. W związku z powyższym zwracam się z prośbą o zgłaszanie wstępnej gotowości do podjęcia współpracy.

- Informacja PLW w Wyszkowie 08.11.2022.pdf

- Oswiadczenie_Zleceniobiorcy_Umowa_Zlecenie_2023.doc

- Oświadczenie o 3 letnim stażu.docx

- Oświadczenie o zatrudnieniu w IW.docx

- Oświadczenie o posiadanym 10 letnim doświadczeniu.docx

- Zgoda na przetwarzanie danych osobowych nabór na 2023 rok.docx

- Załącznik 1 do ogłoszenia na 2023 r..docx

- Oświadczenie o uprzednim wyznaczeniu.docx

W związku z realizacją rekomendacji Wojewody Mazowieckiego przekazuję ulotkę informacyjną dotyczącą zagrożenia wystąpienia wścieklizny. Ulotka została przygotowana w języku polskim i przetłumaczona na język ukraiński.

- Ulotka w języku polskim

- Ulotka w języku ukraińskim (інформаційний листок укр)

 

- Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Wyszkowie dotyczący drugiego ogniska afrykańskiego pomoru świń (ASF) u dzików z terenu powiatu wyszkowskiego (27.04.2022)

     W związku z konfliktem militarnym na terytorium Ukrainy, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wyszkowie przekazuje do stosowania w załączeniu opracowaną w Głównym Inspektoracie Weterynarii tymczasową procedurę w sprawie postępowania ze zwierzętami towarzyszącymi podróżnym, wjeżdżającym na terytorium UE z Ukrainy przez polską granicę zewnętrzną wraz z załącznikami.

W celu pozyskania informacji w ww. sprawie proszę kontaktować się z Powiatowym Inspektoratem Weterynarii w Wyszkowie ul. Serocka 7, 07-200 Wyszków tel.: 29 742 54 46.

W celu wykonania: szczepień zwierząt przeciwko wściekliźnie, chipowania oraz uzyskania zaświadczeń na terenie powiatu wyszkowskiego należy zgłosić się do podanego poniżej zakładu leczniczego:

Przychodnia Weterynaryjna Iwona Mikulska-Reichelt

ul. Pułtuska 50

07-200 Wyszków

Tel. 604132864

 

 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wyszkowie informuje, że na terenie województwa mazowieckiego w dniach od 1 do 13 kwietnia 2022r. zostanie przeprowadzona akcja szczepienia doustnego lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

- Komunikat Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii

- Ulotka informacyjna

Podkategorie