Aktualności

5 kwietnia 2017 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej pod poz. 722 rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków.

 

Treść rozporządzenia dostępna: Rozporządzenie MR i RW z dnia 5 kwietnia 2017 r.

Imię i nazwisko

Adres

Numer telefonu

Michał Ciach

Gulczewo ul. Szkolna

07-200 Wyszków

513 982 788

Adam Kaczmarczyk

Janki 5

07-203 Somianka

607 608 730

Stanisław Kalinowski

Nowe Kozłowo 2

07-203 Somianka

508 632 709

Przemysław Kurowski

Somianka 31

07-203 Somianka

508 125 350

Dariusz Rakowski

Barcice 15

07-203 Somianka

500 125 061

Marek Skoczeń

Plewica 23

07-207 Rząśnik

500 438 219

Dariusz Szczerba

Nowe Kręgi 20A

07-200 Wyszków

509 557 184

Michał Zabłocki

Nowe Kręgi 2

07-200 Wyszków

500 065 012

Andrzej Żebrowski

Plewki 23

07-210 Długosiodło

510 369 129

Rafał Rakowski

Leszczydół Stary 49A

07-202 Leszczydół Stary

 693 207 810

 

Wykaz rzeźni świadczących ubój usługowy trzody chlewnej:

      - Zakłady Mięsne SOMIANKA Andrzej Ruciński, Somianka 88, 07-203 Somianka

          - Cezar sp.j. Handel Produkcja Usługi W. Zglecz, U. Wojtkowska i wspólnicy, Kręgi Nowe 36, 07-200 Wyszków

Na terenie gospodarstwa, na użytek własny, można dokonać uboju świń, owiec, kóz, drobiu, zajęczaków oraz cieląt do 6 m-ca życia. Ubojowi można poddawać zwierzęta
• Zdrowe
• Nie podlegające ograniczeniom z powodu podejrzenia lub stwierdzenia chorób zakaźnych zwierząt
• Po upływie okresów karencji produktów leczniczych w przypadku zwierząt leczonych
• Oznakowane (w przypadku cieląt, kóz i owiec)
• Przy zachowaniu przepisów o ochronie zwierząt (humanitarny ubój, kwalifikacje osób dokonujących uboju).

Sprzedaż bezpośrednia produktów pochodzenia zwierzęcego – wymagania z zakresu bezpieczeństwa żywności (.pdf 785,23 kB)

W załączeniu Zarządzenie Nr 2 Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z dnia 4 stycznia 2017r. w sprawie harmonogramu egzaminów ze znajomości zagadnień dotyczących wytwarzania pasz leczniczych z produktu pośredniego.

 

W związku z ogłoszonymi w Dzienniku Ustaw rozporządzeniami wykonawczymi do ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników, niezbędnymi do rozpoczęcia procesu rejestracji rolniczego handlu detalicznego, do pobrania został udostępniony wzór wniosku o wpis podmiotu do rejestru powiatowego lekarza weterynarii w zakresie prowadzenia rolniczego handlu detalicznego produktami pochodzenia zwierzęcego i żywnością złożoną. Niniejszy wzór jest przykładowy i jego stosowanie jest dobrowolne.

Wzór do pobrania ...tutaj...

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. opublikowanym w Dzienniku Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej pod poz. 2091, Powiatowy Lekarz Weterynarii zawiadamia o obowiązku zgłaszania do Inspekcji Weterynaryjnej w Wyszkowie, gatunku i ilości sztuk utrzymywanego drobiu lub innych ptaków.

Wzór zgłoszenia do pobrania ...tutaj...

Podkategorie