Aktualności

- Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Wyszkowie dotyczący szóstego ogniska afrykańskiego pomoru świń (ASF) u dzików z terenu powiatu wyszkowskiego w 2023 r. (06.03.2023)

- Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Wyszkowie dotyczący piątego ogniska afrykańskiego pomoru świń (ASF) u dzików z terenu powiatu wyszkowskiego w 2023 r. (27.02.2023)

- Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Wyszkowie dotyczący czwartego ogniska afrykańskiego pomoru świń (ASF) u dzików z terenu powiatu wyszkowskiego w 2023 r. (20.02.2023)

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wyszkowie informuje o planowanym naborze lekarzy weterynarii będących i niebędących pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej oraz osób niebędących pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej spełniających wymagania w zakresie kwalifikacji czynności i kontroli urzędowych jako urzędowi pracownicy pomocniczy oraz czynności pomocniczych, do wykonywania czynności określonych w art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej
(Dz.U. t.j z 2022 poz. 2629 z późn. zm.) na terenie powiatu wyszkowskiego w 2023 r.
W związku z powyższym zwracam się z prośbą o zgłaszanie wstępnej gotowości do podjęcia współpracy.

- Informacja PLW w Wyszkowie 20.02.2023.pdf

- Oswiadczenie_Zleceniobiorcy_Umowa_Zlecenie_2023.doc

- Oświadczenie o 3 letnim stażu.docx

- Oświadczenie o zatrudnieniu w IW.docx

- Oświadczenie o posiadanym 10 letnim doświadczeniu.docx

- Zgoda na przetwarzanie danych osobowych nabór na 2023 rok.docx

- Załącznik 1 do ogłoszenia na 2023 r..docx

- Oświadczenie o uprzednim wyznaczeniu.docx

- Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Wyszkowie dotyczący drugiego i trzeciego ogniska afrykańskiego pomoru świń (ASF) u dzików z terenu powiatu wyszkowskiego w 2023 r. (13.02.2023)

- Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Wyszkowie dotyczący pierwszego ogniska afrykańskiego pomoru świń (ASF) u dzików z terenu powiatu wyszkowskiego w 2023 r. (01.02.2023)

W załączeniu materiały informacyjne dotyczące koniowatych i wielbłądowatych.

Szczegółowe i aktualizowane informacje na stronie ARiMR: : https://www.gov.pl/web/arimr

- KONIE materiał informacyjny 12.12.2022 r.

- Koniowate składanie zgłoszeń na podst ustawy z 4 listopada 2022 r.

- Najczęściej zadawane pytania PZHK

- Rejestracja wielbłądowatych

- Zasady dot. koniowatych 03.01.2023 r.

 

- Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Wyszkowie dotyczący czwartego ogniska afrykańskiego pomoru świń (ASF) u dzików z terenu powiatu wyszkowskiego (27.12.2022)

Podkategorie