Aktualności

Pamiętaj, że kupując polskie produkty, masz wpływ na wzrost sprzedaży krajowych produktów i zachęcasz producentów do umieszczania na artykułach żywnościowych znaku Produkt Polski.

O tym i innych systemach znakowania żywności, o produktach ekologicznych, tradycyjnych i regionalnych, dowiesz się z ulotki informacyjnej, którą zamieszczamy poniżej.

Ulotka_znakowanie.pdf

Z dniem 1 stycznia 2019 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie księgi rejestracji bydła, świń, owiec lub kóz (Dz.U. z 2018 r. poz. 2505).

Link do rozporządzenia ..::Kliknij TUTAJ::..

Rozporządzenie określa:

  • sposób prowadzenia księgi rejestracji bydła, świń, owiec lub kóz;
  • wzór księgi rejestracji bydła, świń, owiec i kóz prowadzonej w formie papierowej;
  • zakres danych umieszczanych w księdze rejestracji świń.

Księga rejestracji jest prowadzona przez posiadacza zwierzęcia odrębnie dla każdego stada i poszczególnych gatunków zwierząt w formie książkowej lub elektronicznej.

Zgodnie z rozporządzeniem, jeżeli posiadacz zwierzęcia uzyskał dostęp do Portalu IRZplus i dokonuje za jego pośrednictwem zgłoszeń zdarzeń wynikających z przepisów ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt jest zwolniony z prowadzenia księgi rejestracji. W takim przypadku uważa się, że księga rejestracji prowadzona jest w formie elektronicznej.

Posiadacz zwierzęcia prowadzący księgę rejestracji bydła, świń, owiec lub kóz w formie papierowej, jest obowiązany przechowywać księgę rejestracji przez okres 3 lat od dnia uzyskania dostępu do Portalu IRZplus i rozpoczęcia dokonywania wyłącznie za jego pośrednictwem zgłoszeń zdarzeń.

w sprawie realizacji na terytorium Polski dobrowolnego programu zwalczania zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy/otrętu bydła (IBR/IPV) oraz wirusowej biegunki bydła i choroby błon śluzowych (BVD MD) w stadach bydła

Informacja GLW - program IBR IPV oraz BVD MD.pdf

Poniżej link do strony Głównego Inspektoratu Weterynarii, w którym zostały zamieszczone informacje dla posiadaczy zwierząt oraz lekarzy weterynarii dotyczące pryszczycy.

https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/pryszczyca

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wyszkowie informuję o planowanym naborze lekarzy weterynarii niebędących jak i będących pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej i osób posiadających kwalifikacje do czynności pomocniczych, do wykonywania czynności określonych w art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz.U. t.j z 2018r. poz. 1557) na terenie powiatu wyszkowskiego w 2019 r. W związku z powyższym zwracam się z prośbą o zgłaszanie wstępnej gotowości do podjęcia współpracy.

Informacja PLW w Wyszkowie

oświadczenie 2 do roku 2019

oświadczenie zleceniobiorcy 2019

Zgłoszenie wstępnej gotowości

Poniżej "Wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii dotyczące szkoleń dla pracowników rzeźni oraz osób dokonujących uboju na użytek własny, a także wydawania zaświadczeń kwalifikacji i zaświadczeń związanych z ww. szkoleniami" oraz wzoru świadectwa kwalifikacji.

https://www.wetgiw.gov.pl/publikacje/ochrona-zwierzat-dobrostan

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wyszkowie informuje o możliwości uczestnictwa w zorganizowanym szkoleniu w zakresie ochrony zwierząt podczas uboju z przeznaczeniem na użytek własny. Osoby zainteresowane szkoleniem proszone są o zgłaszanie się do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Wyszkowie, Urzędu Miejskiego lub Gminy zgodnie z miejscem zamieszkania w terminie do 10 listopada 2018 r. Po stworzeniu listy osób chętnych, zostanie ustalona data,  godzina i miejsce szkolenia.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wyszkowie informuje, że ww. szkolenie w zakresie ochrony zwierząt podczas uboju z przeznaczeniem na użytek własny, odbędzie się dnia 12 grudnia 2018 r. o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Wyszkowie ul. Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków (Sala nr. 8B - Parter)

- Zasady przeprowadzania kontroli urzędowych przez organy Inspekcji Weterynaryjnej

W związku z prognozowanymi niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi termin rozpoczęcia wiosennej akcji szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie  na terenie powiatu wyszkowskiego uległ przesunięciu z dnia 20 marca 2018 r. na dzień 7 kwietnia 2018 r.
pozostałe informacje pozostają bez zmian.

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wyszkowie informuje, że na terenie 17 powiatów województwa mazowieckiego w dniach od 20 marca do 20 kwietnia 2018r. zostanie przeprowadzona akcja szczepienia doustnego lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. Szczegóły w komunikacie Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii


Podkategorie