Aktualności

W załączeniu Zarządzenie Nr 3 Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z dnia 11 stycznia 2021 r., w sprawie harmonogramu egzaminów ze znajomości zagadnień dotyczących wytwarzania pasz leczniczych z produktu pośredniego.

Zarządzenie Nr 3/2021 (.pdf) 40KB

Zgodnie z zarządzeniami Prezesa ARiMR nr 5/2020 z dnia 22.01.2020r. oraz nr 75/2020 z dnia 10.06.2020r., od 01.01.2021r. obowiązują jednopodpisowe formularze dotyczące identyfikacji i rejestracji zwierząt.
Dotychczasowe wzory formularzy dwupodpisowych (jeden dokument podpisywany przez nabywającego oraz zbywającego zwierzęta) mają zastosowanie na dotychczasowych zasadach do wyczerpania stanów magazynowych, ale nie później niż do 31 grudnia 2020r. Po tym dniu mogą być wykorzystane wyłącznie jako druki jednopodpisowe (dokument podpisuje wyłącznie zbywający lub nabywający zwierzęta).
 

Mazowiecki Wojewódzki Lekarz Weterynarii prowadzi kampanię informacyjną „Zaszczep pupila, to tylko chwila” promującą obowiązkowe szczepienia psów przeciwko wściekliźnie na terenie województwa mazowieckiego.

Plakat - zaszczep pupila, to tylko chwila

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wyszkowie informuję o planowanym naborze lekarzy weterynarii niebędących jak i będących pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej i osób posiadających kwalifikacje do czynności pomocniczych, do wykonywania czynności określonych w art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz.U. t.j z 2018r. poz. 1557 z późn. zm.) na terenie powiatu wyszkowskiego w 2021 r. W związku z powyższym zwracam się z prośbą o zgłaszanie wstępnej gotowości do podjęcia współpracy.

Informacja PLW w Wyszkowie o planowanym naborze 2021.pdf

Instrukcja GLW nr GIWpr.0200.1.22.2020 z dnia 5 listopada 2020 r.pdf

oświadczenie zleceniobiorcy 2021.doc

oświadczenie - koszty używania samochodu.doc

Zgłoszenie wstępnej gotowości 2021.docx

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udostępniła Portal IRZplus. Przeznaczony jest dla posiadaczy zwierząt gospodarskich oznakowanych z gatunku bydło, owce, kozy oraz świnie w celu nowoczesnego, szybkiego i wygodnego dokonywania zgłoszeń przez internet.

Portal IRZplus umożliwia złożenie wymaganych dokumentów zgłoszeń zwierzęcych, przegląd zapisanych danych w systemie ARiMR oraz możliwość kontroli przez posiadacza zwierząt stanu faktycznego jego siedziby stada.

Portal IRZplus jest dostępny pod adresem:

https://irz.arimr.gov.pl

Za pomocą Portalu IRZplus można złożyć następujące dokumenty zgłoszeń i wniosków:

• zgłoszenie bydła do rejestru,
• zgłoszenie owiec albo kóz do rejestru,
• zgłoszenie oznakowania świń urodzonych, przywozu świń,
• zgłoszenie przemieszczenia bydła, owiec albo kóz,
• zgłoszenie zmiany stanu stada świń,
• zgłoszenie padnięcia zabicia uboju w gospodarstwie bydła, owiec albo kóz,
• zgłoszenie uboju bydła w rzeźni,
• zgłoszenie uboju w rzeźni owiec albo kóz,
• zgłoszenie uboju świń w rzeźni,
• zgłoszenie unieszkodliwienia zwłok bydła, owiec albo kóz,
• zgłoszenie unieszkodliwienia zwłok świń.
• wniosek o przydzielenie puli numerów kolczyków dla bydła,
• wniosek o przydzielenie puli numerów kolczyków dla owiec albo kóz,
• wniosek o wydanie duplikatu paszportu dla bydła,
• wniosek o przydzielenie puli numerów duplikatów kolczyków dla bydła owiec albo kóz,
• zgłoszenie przemieszczenia bydła, owiec albo kóz poprzez targ lub wystawę, pokaz lub konkurs zwierząt,
• zgłoszenie przemieszczenia bydła, owiec albo kóz poprzez targ lub wystawę, pokaz lub konkurs zwierząt (administratora),
• zgłoszenie uboju bydła w rzeźni wwiezionego do Polski bezpośrednio do rzeźni w celu uboju,
• zgłoszenie uboju świń w rzeźni wwiezionych do Polski bezpośrednio do rzeźni w celu uboju,
• zgłoszenie uboju owiec albo kóz w rzeźni wwiezionych do Polski bezpośrednio do rzeźni w celu uboju,
• spis stanu stada świń,
• Raport kontrolny zbioru danych - możliwość importu zgłoszeń z pliku XML, funkcja dedykowana podmiotom składającym masowe zgłoszenia (ubój w rzeźni, unieszkodliwienie zwłok, przemieszczenia).

Więcej informacji uzyskasz:
- na stronie internetowej ARiMR: www.arimr.gov.pl zakładka IRZ

- w oddziałach regionalnych i biurach powaitowych ARiMR

- pod bezpłatnym numerem infolinii: 800-38-00-84

- wysyłając wiadomość: na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zarządzenie Nr 2 Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z dnia 3 stycznia 2020 r., w sprawie harmonogramu egzaminów ze znajomości zagadnień dotyczących wytwarzania pasz leczniczych z produktu pośredniego,

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wyszkowie informuję o planowanym naborze lekarzy weterynarii niebędących jak i będących pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej i osób posiadających kwalifikacje do czynności pomocniczych, do wykonywania czynności określonych w art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz.U. t.j z 2018r. poz. 1557) na terenie powiatu wyszkowskiego w 2020 r. W związku z powyższym zwracam się z prośbą o zgłaszanie wstępnej gotowości do podjęcia współpracy.

Informacja PLW w Wyszkowie o planowanym naborze 2020.pdf

oświadczenie zleceniobiorcy 2020.doc

Zgłoszenie wstępnej gotowości 2020.docx

Zmiana ważności zezwolenia na przemieszczenie świń z obszaru objętego ograniczeniami (strefa czerwona) wprowadzone zmianą decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2019/609 z dnia 11 kwietnia 2019 r. zmieniająca decyzję wykonawczą 2014/709/UE w odniesieniu do stosowania badania w kierunku identyfikacji patogenów wywołujących afrykański pomór świń, wysyłania świń przez obszary wymienione w załączniku oraz stosowania przedmiotowej decyzji.

Zezwolenie od dnia 12 kwietnia 2019r. jest ważne 7 dni od dnia pobrania krwi do dnia przemieszczenia.

- Pismo Głównego Lekarza Weterynarii

- DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2019/609

Podkategorie