Aktualności

Powiatowy Lekarz Weterynarii przekazuje Pismo Głównego Lekarza Weterynarii oraz interpretację Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi wyjaśniającą obowiązki posiadaczy świń w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 23 września 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt.

Do pobrania w formacie PDF.

Pismo GLW oraz interpretacja MRiRW

Tekst ustawy dostępny pod adresem: ISAP

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wyszkowie zawiadamia, że zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016r.  poz. 23 z późn. zm.), zostało wszczęte postępowanie administracyjne  w sprawie wyznaczenia lekarzy weterynarii, techników weterynarii oraz osób posiadających odpowiednie kwalifikacje do wykonywania ustawowych zadań Inspekcji Weterynaryjnej w zakresie określonym w art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. 2016r. poz. 1077 z późn. zm.).
Osoby zainteresowane podjęciem wykonywania tych czynności winny złożyć stosowne podanie do Powiatowego Lekarza Weterynarii.   

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń  Zapoznaj się z treścią dokumentu

Informacja Głównego Lekarza Weterynarii w związku z niepokojącymi informacjami dotyczącymi nielegalnego zakopywania przez hodowców padłej trzody chlewnej.

Pobierz dokument

plakat informacyjny Informacje dotyczące zasad przemieszczania w celach niehandlowych zwierząt towarzyszących "tutaj"

Z dniem 1 czerwca 2016r. weszło w życie nowe rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie szczególnych warunków uznania działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej (Dz.U. poz. 451). Zaktualizowana wersja wytycznych dotyczących prowadzenia produkcji i sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej, poniżej do pobrania.

Gorączka Q- epidemiologia, patogeneza oraz diagnostyka laboratoryjna. Wskazówki dla lekarzy weterynarii i hodowców:

Wytyczne dla hodowców i lekarzy weterynarii

W załączeniu Zarządzenie Nr 1 Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z dnia 4 stycznia 2016r. w sprawie harmonogramu egzaminów ze znajomości zagadnień dotyczących wytwarzania pasz leczniczych z produktu pośredniego.

Podkategorie