Zgodnie z zarządzeniami Prezesa ARiMR nr 5/2020 z dnia 22.01.2020r. oraz nr 75/2020 z dnia 10.06.2020r., od 01.01.2021r. obowiązują jednopodpisowe formularze dotyczące identyfikacji i rejestracji zwierząt.
Dotychczasowe wzory formularzy dwupodpisowych (jeden dokument podpisywany przez nabywającego oraz zbywającego zwierzęta) mają zastosowanie na dotychczasowych zasadach do wyczerpania stanów magazynowych, ale nie później niż do 31 grudnia 2020r. Po tym dniu mogą być wykorzystane wyłącznie jako druki jednopodpisowe (dokument podpisuje wyłącznie zbywający lub nabywający zwierzęta).