Aktualności

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wyszkowie zawiadamia się zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2013r.  poz. 267 z późn. zm.), że zostało wszczęte postępowanie administracyjne  w sprawie wyznaczenia lekarzy weterynarii, techników weterynarii oraz osób posiadających odpowiednie kwalifikacje do wykonywania ustawowych zadań Inspekcji Weterynaryjnej w zakresie określonym w art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. 2010r. Nr 112, poz. 744 z późn. zm.).
Osoby zainteresowane podjęciem wykonywania tych czynności winny złożyć stosowne podanie do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Wyszkowie
w terminie do 28 listopada 2015r.

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wyszkowie informuje, że na terenie województwa mazowieckiego w dniach 28 do 11 maja 2015r. zostanie przeprowadzona akcja szczepienia doustnego lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. Szczegóły w komunikacie Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii

W związku z wystąpieniem ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 na terenie Państw Członkowskich Unii Europejskiej (Niemcy, Wielka Brytania, Holandia, Republika Włoska), której potencjalnym źródłem zakażenia są dzikie ptaki poleca się:

1. Zabezpieczenie obiektów na fermach przed dostępem dzikich ptaków, w celu uniemożliwienia im kontaktu z utrzymywanym drobiem oraz paszą;
2. Rygorystyczne przestrzeganie zasad bioasekuracji, celem uniknięcia wprowadzenia wirusa wysoce zjadliwej grypy ptaków, przez osoby mające bezpośredni kontakt z utrzymywanym drobiem;

W załączeniu Zarządzenie Nr 1 Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z dnia 2 stycznia 2015r. w sprawie harmonogramu egzaminów ze znajomości zagadnień dotyczących wytwarzania pasz leczniczych z produktu pośredniego.

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wyszkowie zawiadamia się zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2013r.  poz. 267 z późn. zm.), że zostało wszczęte postępowanie administracyjne  w sprawie wyznaczenia lekarzy weterynarii, techników weterynarii oraz osób posiadających odpowiednie kwalifikacje do wykonywania ustawowych zadań Inspekcji Weterynaryjnej w zakresie określonym w art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. 2010r. Nr 112, poz. 744 z późn. zm.). Osoby zainteresowane podjęciem wykonywania tych czynności winny złożyć stosowne podanie do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Wyszkowie w terminie do 28 listopada 2014r.

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wyszkowie informuje, że na terenie województwa mazowieckiego w dniach 15 do 22 września 2014r. zostanie przeprowadzona akcja szczepienia doustnego lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. Szczegóły w komunikacie Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii

Wymagania weterynaryjne dla prowadzenia produkcji i sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej.

Podkategorie