Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wyszkowie działa w szczególności na podstawie: ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej (tekst jednolity:Dz.U.2018.0.1557); ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz.U. 2019 poz. 1464); zarządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie organizacji wojewódzkich, powiatowych i granicznych inspektoratów weterynarii (Dz. Urz. MRiRW z 2014 poz. 26); Statutu oraz Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Wyszkowie.

Regulamin organizacyjny Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Wyszkowie

 

Statut Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Wyszkowie