Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wyszkowie działa w szczególności na podstawie: ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 112 poz. 744 ze zm.); ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206, z późn. zm.); zarządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie organizacji wojewódzkich, powiatowych i granicznych inspektoratów weterynarii (Dz. Urz. MRiRW Nr 3, poz. 3); Statutu oraz Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Wyszkowie.

Regulamin organizacyjny Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Wyszkowie

 

Statut Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Wyszkowie