Ustawa z 5 lutego 2013, która zmienia i uzupełnia ustawę Rady Narodowej Republiki Słowackiej nr 152/1995 Zb. ustaw o żywności w brzmieniu późniejszych przepisów, które zmieniają i uzupełniają niektóre ustawy.

 

- Ustawa z 5 lutego 2013.