W załączeniu Zarządzenie Nr 1 Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z dnia 2 stycznia 2013r. w sprawie harmonogramu egzaminów ze znajomości zagadnień dotyczących wytwarzania pasz leczniczych z produktu pośredniego.