Afrykański pomór świń w rejonie iwiejskim obwodu grodzieńskiego na Białorusi

Departament Nadzoru ds. Weterynarii i Żywności Ministerstwa Rolnictwa i Żywności informuje, że 21.06.2013 r. Białoruskie Państwowe Centrum Weterynaryjne wykryło w materiale patologicznym pobranym od martwej świni należącej do mieszkańca wioski Czapun w rejonie iwiejskim, obwód grodzieński, materiał genetyczny czynnika wywołującego ASF.

 

Państwowa Służba Weterynaryjna Republiki Białorusi prowadzi kompleksowe działania mające na celu likwidację ogniska oraz niedopuszczenie do rozprzestrzenienia się choroby. Afrykański pomór świń to ostra choroba zakaźna mająca ostrą formę, charakteryzująca się szybkim przebiegiem i dużą śmiertelnością zwierząt (98-100%).

ASF nie stanowi zagrożenia dla człowieka.

 

Instrukcja postępowania w przypadku wykrycia ASF. ...KLIKNIJ TUTAJ... więcej szczegółów na stronie: http://www.wetgiw.gov.pl/index.php?action=szczegoly&m_id=33&kat_id=1515

W załączniku opracowanie dotyczące zagrożenia przeniesienia afrykańskiego pomoru świń z terytorium Białorusi do Polski. ...KLIKNIJ TUTAJ...