Zgodnie z pkt 3.6.1. załącznika do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 marca 2008r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania choroby Aujeszkyego u świń (Dz. U. z 2008 r. Nr 64 poz. 397 z późn. zm.)  do stada urzędowo wolnego od wirusa choroby Aujeszkyego, mogą być wprowadzone jedynie świnie oraz ich materiał biologiczny, pochodzące ze stad o statusie urzędowo wolnym od wirusa choroby Aujeszkyego lub wolnym od wirusa choroby Aujeszkyego na zasadach określonych w programie, zaopatrzone w świadectwo zdrowia.

W przypadku wprowadzenia świń ze stad o niższym statusie epizootycznym lub świń, którym nie wystawiono świadectwa zdrowia, Powiatowy Lekarz Weterynarii nadaje stadu, w drodze decyzji, status stada podejrzanego o zakażenie wirusem choroby Aujeszkyego oraz nakazuje przeprowadzenie ponownych badań serologicznych w stadzie. Za przeprowadzenie badań pobiera się opłaty od posiadacza zwierząt.

Wzór decyzji