Poniżej umieszczono materiały szkoleniowo - informacyjne dla hodowców i producentów świń.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Dodatkowo materiały szkoleniowo - informacyjne dla lekarzy weterynarii.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2