W załączeniu Zarządzenie Nr 2 Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z dnia 7 stycznia 2014r. w sprawie harmonogramu egzaminów ze znajomości zagadnień dotyczących wytwarzania pasz leczniczych z produktu pośredniego.