Postępowanie w przypadku, gdy zdrowe zwierzę gospodarskie ulegnie urazowi, który uniemożliwia mu naturalne poruszanie się i tym samym transport do rzeźni:
- ulotka informacyjna dla rolników (która została zaktualizowana w grudniu 2019 r.) zawierająca m.in. link do strony Głównego Inspektoratu Weterynarii z aktualnym wykazem rzeźni działających na terenie Polski spełniających wymogi dotyczące przyjmowania zwierząt poddanych ubojowi z konieczności poza rzeźnią,
- wzór oświadczenia przedsiębiorcy sektora spożywczego, który utrzymywał zwierzę poddane ubojowi z konieczności poza rzeźnią,
- wzór świadectwa zdrowia zwierząt w przypadku uboju z konieczności poza rzeźnią zawartego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2020/2235.

Wykaz rzeźni przyjmujących zwierzęta po uboju z konieczności poza rzeźnią (w gospodarstwie) -link do rejestru:
https://zywnosc.wetgiw.gov.pl/spi/rzeznie/index.php?lng=0&kodwoj=14&kodpow=&szukanyWni=&szukanaNazwa