Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wyszkowie  przypomina o konieczności prawidłowego zagospodarowania materiału szczególnego ryzyka (SRM) powstającego w gospodarstwach rolnych w trakcie uboju przeżuwaczy na użytek własny. 

PLW informuje, że zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami istnieje obowiązek przekazywania materiału szczególnego ryzyka (SRM) powstałych w czasie uboju na użytek własny owiec i kóz do uprawnionych zakładów utylizacyjnych.

Pozyskany podczas uboju SRM jak najszybciej musi zostać przekazany do uprawnionych podmiotów:

·       Zbiornica Padliny w Jasiorówce - RYSZARD WYSZYŃSKI, tel. 25 675 13 39, 692 144 558 -  Gmina Brańszczyk, Długosiodło, Rząśnik, Somianka, Wyszków, Zabrodzie

·       Przedsiębiorstwo Przemysłowo – Handlowe “HETMAN” Sp. z o.o. – Florianów 24, 99-311 Bedlno, nr tel. (24) 282 16 53 - Gmina Brańszczyk

Przekazanemu SRM do zakładu utylizacyjnego, ma towarzyszyć Dokument Handlowy na materiał kat. 1. Ww. dokument należy wystawić w dwóch egzemplarzach - jeden towarzyszy przesyłce, drugi należy przechowywać celem okazania Inspekcji Weterynaryjnej i innym służbom. 

Materiał szczególnego ryzyka to:

  1. u owiec i kóz do 12 m-ca życia: jelito biodrowe, śledziona, inne uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego powstające przy uboju i obróbce poubojowej, jeżeli miały kontakt z SRM;
  2. u owiec i kóz powyżej 12 m-ca życia: Czaszka łącznie z  mózgiem i oczami, migdałki, jelito biodrowe, śledziona, rdzeń kręgowy, inne uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego powstające przy uboju i obróbce poubojowej, jeżeli miały kontakt z SRM; 

Dodatkowe informacje na stronie Głównego Inspektoratu Weterynarii pod linkiem ...:::kliknij tutaj:::...