Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wyszkowie informuję o planowanym naborze lekarzy weterynarii niebędących jak i będących pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej i osób posiadających kwalifikacje do czynności pomocniczych, do wykonywania czynności określonych w art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz.U. t.j z 2018r. poz. 1557 z późn. zm.) na terenie powiatu wyszkowskiego w 2021 r. W związku z powyższym zwracam się z prośbą o zgłaszanie wstępnej gotowości do podjęcia współpracy.

Informacja PLW w Wyszkowie o planowanym naborze 2021.pdf

Instrukcja GLW nr GIWpr.0200.1.22.2020 z dnia 5 listopada 2020 r.pdf

oświadczenie zleceniobiorcy 2021.doc

oświadczenie - koszty używania samochodu.doc

Zgłoszenie wstępnej gotowości 2021.docx