Dziki pozyskane w obszarze przetrzymywane są w chłodni zlokalizowanej na tym samym obszarze