Zmiana ważności zezwolenia na przemieszczenie świń z obszaru objętego ograniczeniami (strefa czerwona) wprowadzone zmianą decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2019/609 z dnia 11 kwietnia 2019 r. zmieniająca decyzję wykonawczą 2014/709/UE w odniesieniu do stosowania badania w kierunku identyfikacji patogenów wywołujących afrykański pomór świń, wysyłania świń przez obszary wymienione w załączniku oraz stosowania przedmiotowej decyzji.

Zezwolenie od dnia 12 kwietnia 2019r. jest ważne 7 dni od dnia pobrania krwi do dnia przemieszczenia.

- Pismo Głównego Lekarza Weterynarii

- DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2019/609