Poniżej link do strony Głównego Inspektoratu Weterynarii, w którym zostały zamieszczone informacje dla posiadaczy zwierząt oraz lekarzy weterynarii dotyczące pryszczycy.

https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/pryszczyca