Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wyszkowie zawiadamia, że zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016r.  poz. 23 z późn. zm.), zostało wszczęte postępowanie administracyjne  w sprawie wyznaczenia lekarzy weterynarii, techników weterynarii oraz osób posiadających odpowiednie kwalifikacje do wykonywania ustawowych zadań Inspekcji Weterynaryjnej w zakresie określonym w art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. 2016r. poz. 1077 z późn. zm.).
Osoby zainteresowane podjęciem wykonywania tych czynności winny złożyć stosowne podanie do Powiatowego Lekarza Weterynarii.