Informacja Głównego Lekarza Weterynarii w związku z niepokojącymi informacjami dotyczącymi nielegalnego zakopywania przez hodowców padłej trzody chlewnej.

Pobierz dokument