Aktualności

PROSIMY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ !!! JAK POSTĘPOWAĆ W PRZYPADKU ZNALEZIENIA PADŁEGO DZIKA?

CZYTAJ...

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wyszkowie ogłasza nabór lekarzy weterynarii i osób posiadających kwalifikacje do czynności pomocniczych, niebędących pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej do wykonywania czynności określonych w art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz.U. t.j z 2016r. poz. 1077 z późn. zm.) na terenie powiatu wyszkowskiego w 2018 r.. W związku z powyższym zwracam się z prośbą o zgłaszanie gotowości do podjęcia współpracy.

Ogłoszenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Wyszkowie.pdf

Oświadczenie zleceniobiorcy Umowa Zlecenie wzór 2018.doc

Oświadczenie o kwalifikacjach PIW Wyszków.docx

Oświadczenie o gotowości PIW Wyszków.docx

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wyszkowie informuje, że na terenie 17 powiatów województwa mazowieckiego w dniach od 12 do 21 września 2017r. zostanie przeprowadzona akcja szczepienia doustnego lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. Szczegóły w komunikacie Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii

Informujemy, ze dzień 2 maja 2017r.
w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii
w Wyszkowie jest dniem wolnym od pracy.

Informujemy jednocześnie że dzień 13 maja 2017r. jest dniem pracy.

Zarządzenie nr9 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2017.pdf

5 kwietnia 2017 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej pod poz. 722 rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków.

 

Treść rozporządzenia dostępna: Rozporządzenie MR i RW z dnia 5 kwietnia 2017 r.

Na terenie gospodarstwa, na użytek własny, można dokonać uboju świń, owiec, kóz, drobiu, zajęczaków oraz cieląt do 6 m-ca życia. Ubojowi można poddawać zwierzęta
• Zdrowe
• Nie podlegające ograniczeniom z powodu podejrzenia lub stwierdzenia chorób zakaźnych zwierząt
• Po upływie okresów karencji produktów leczniczych w przypadku zwierząt leczonych
• Oznakowane (w przypadku cieląt, kóz i owiec)
• Przy zachowaniu przepisów o ochronie zwierząt (humanitarny ubój, kwalifikacje osób dokonujących uboju).

Sprzedaż bezpośrednia produktów pochodzenia zwierzęcego – wymagania z zakresu bezpieczeństwa żywności (.pdf 785,23 kB)

Podkategorie